Bestyrelsen

Formand og Webmaster

Allan Tambo Christiansen

Tlf: 51 56 65 36

Næstformand og Webmaster

Carsten Høy Gram

Tlf: 29 67 83 32

Kasserer

Jeppe Skafsgaard Jeppesen

Tlf: 52 40 22 20

Sekretær

Xenia Kessler

Email:   xenia@kessler.dk

Bestyrelsesmedlem

Holger Bjørnlund

Tlf: 41 29 39 28

Bestyrelsesmedlem

Julie Kessler

Tlf: 20 12 27 95

Bestyrelsesmedlem

Preben Wurtz

Tlf: 22 89 90 61

Bestyrelsesmedlem

Finn Mortensen

Tlf: 86 17 85 46

Bestyrelsesmedlem

Eva Weidel

Tlf: 86 20 86 64

Bestyrelsesmedlem

Lene Kruse Kessler

Tlf: 26 12 70 11