Torsdagssurf for juniorer 2019

Windsurfing læres bedst ved, at bruge tid på vandet. Som windsurfer skal man have lyst til at øve forskellige manøvrer igen og igen.

”Torsdagssurf – juniorer” er for alle fra 10-17 år. På “Torsdagssurf – juniorer” vil der være 2 faste trænere og 1 assistenttræner. Samtidig vil klubben sørge for, at båden ligger klar som sikkerhed.

Med udgangspunkt i deltagernes individuelle niveau planlægges der træning så alle udvikler sig og har det sjovt samtidig.

Hvornår:

“Torsdagssurf – juniorer” er ca 10 torsdage, kl.16-18, i hhv. foråret og efteråret, og det er gratis at deltage. Der trænes på de dage hvor der er klubaften, se evt. “Event kalender 2019”. Leje af udstyr koster fortsat 500 kr. for en halvsæson (10 gange).

Du kan leje udstyr, men klubben har et begrænset antal og kan ikke garantere udstyr til alle, ligesom du ikke kan forhåndsreservere en bestemt sejlstørrelse.

Pris:

250 kr. pr. halvsæson

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig hos Niklas Lillelund på niklasden291@gmail.com eller på første træningsdag torsdag d. 25. april.