Lej en grejboks

Reservation eller spørgsmål  ?

Vil du leje en grejboks, eller har du spørgsmål vedr. grejopbevaringen, er du meget velkommen til at E-maile til

Mogens Sejer Iversen på:

-  E-mail :  aawk.surf@gmail.com

Er alle grejbokse optaget, kan du blive skrevet på en venteliste...det kræver blot at du er medlem af Århus Windsurfing Klub.  

 

Hvem kan leje en grejboks  ?

En grejboks kan kun lejes, hvis man er medlem af Århus Windsurfing Klub.  

 

Hvad koster det at leje en grejboks  ?

En grejboks koster 1000,- kr. for hele kontingentåret ( 1.april  - 31.marts ). Lejer du den efter 1.september er det ½ pris, altså 500,- kr. for resten af kontingentåret ( 1.september - 31.marts ). Dertil skal der betales 500,- kr. i depositum for en nøgle til skydelågen. (bliver refunderet ved opsigelse af boks og returnering af nøgle) BEMÆRK: Lejen refunderes ikke !  

 

Grejrummets opbygning

Grejrummet er opbygget med 96 bokse fordelt i 3 lag. 84 bokse har et cirka-mål på 300 x 102-110 x 65-70 cm. ( L x B x H ) og de resterende 12 bokse har et cirka-mål på 300 x 85-88 x 65-70 cm. ( L x B x H ). Grejrummets yderside består af skydedøre, som hver dækker 3 grejbokse. Disse døre har et cirka-mål på 200 x 100-110 cm. ( H x B ). Hver dør har en fælles lås, og den enkelte grejboks låses med medlemmets egen personlige hængelås. Dette sikrer at et medlems grejboks aldrig står åben, selvom andre medlemmer har åbnet den ydre skydedør.  

Dækker ÅWK's forsikring mit surfgrej i grejboksen  ?

Nej, du skal selv sørge for, at dit surfgrej er dækket igennem din egen tyveri/indboforsikring. For at et forsikringsselskab evt. vil dække dit surfgrej, skal det normalt være låst inde på forsvarlig vis med en forsikringsgodkendt lås. Det er altså op til dig selv at sørge for at dine forsikringsforhold er iorden, samt at den hængelås du skal bruge er godkendt af dit forsikringsselskab. ÅWK's bestyrelse har undersøgt muligheden for at få klubhusets tyveri/indboforsikring udvidet til også at omfatte alt surfgrejet i grejboksene, men prisen på denne udvidelse er i astronomisk størrelse og helt urealistisk for klubben.  

 

Regler for grejboks indretning

Alle grejboks modificeringer SKAL godkendes af klubben (den siddende Bestyrelse ). Tillades sådanne ændringer, skal boksen altid bringes tilbage til oprindelig stand, når lejen af boksen ophører. Dette skal gøres af medlemmet eller for dennes regning.   Med blæsende hilsner ! Bestyrelsen