Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Af Veronika Perko

 

Hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 7/10 kl. 18.30-19.00 så vi kan stemme nedenstående forslag igennem.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Behandling af forslag om vedtægtsændring - Sydbank
  3. Eventuelt

Forslag om vedtægtsændring – Sydbank

Siden generalforsamlingen sidste år er vores bank blevet underlagt nye regler af staten om, hvilke informationer de skal have om foreninger. Ved vores indsendelse af vedtægter til godkendelse, blev det klart at punkt 11 og 12 skrider imod Sydbanks regler om foreninger. For at bibeholde vores foreningsstatus og undgå betydelige gebyrer, fremlægger bestyrelsen forslag om vedtægtsændringer til punkt 11 og 12. Vedtægtsteksten er derudover blevet opdateret i sin helhed i forhold til korrektur.

Under punkt 11 stiller bestyrelsens forslag om at fjerne maksimum antallet af bestyrelsesmedlemmerne og lave et minimumskrav.

Under punkt 12 stiller bestyrelsens forslag om at følge Sydbanks forslag til ændring i teksten, således at banken ikke kan stilles til ansvar for klubbens interne regler om godkendelse af betalinger.

Ændring af pkt. 11

Pkt. 11 ændres således at:

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer og vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Erstattes af:

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og mindst yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer og vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Ændring af pkt. 12

Pkt. 12 ændres således at:

Foreningen tegnes af formanden. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formanden som kassereren.

Erstattes af:

Foreningen tegnes af formanden. Over bestyrelsens handlinger føres referat. Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr. kræves en forhåndsgodkendes af bestyrelsen eller som minimum af formanden og kassereren. Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten overholdes.