Indkaldelse til generalforsamling 2022

Af Veronika Perko

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AARHUS WINDSURFING KLUB

Kære ÅWK-klubmedlem

Du inviteres hermed til ordinær generalforsamling i Århus Windsurfing Klub.

Vi afholder generalforsamlingen i Aarhus Internationale Sejlsportscenter og indleder med en præsentation af sejlsportscentret, samt Sailing Aarhus og Talent- og Elitecenter Aarhus - initiativer/organisationer, som ÅWK er med i.

Klubben byder på øl og vand.

TID: Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19-21.

STED: Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Esther Aggebos Gade 80A, 8000 Aarhus

 

DAGSORDEN:

 1. 19.00-20.00: Hør om Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Sailing Aarhus og Talent- og Elitecenter Aarhus

Kl. 20.00 - ca. 21.00

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 12. Valg af udvalg
 13. Eventuelt