Opdatering på coronasituationen

Af admin

 

Kære alle

Her kommer en opdatering på Covid-19-situationen, standerhejsning, den ekstraordinære generalforsamling, klubturen, træningsaktiviteter. 

Klubhuset lukker

Som følge af regeringens seneste udmelding vil klubhuset blive aflåst fra og med fredag d. 20. marts kl. 19.00 og frem til krisen er overstået. Det vil sige, du ikke kan komme ind i klubben og klæde om eller drikke kaffe.

Standerhejsning og ekstraordinær generalforsamling udskudt

Standerhejsningen og den ekstraordinære generalforsamling er udskudt på ubestemt tid. I vil få indbydelse til standerhejsning og generalforsamling, så snart der ses mulighed for, at vi må forsamles igen. Det kan ske, at standerhejsningen og den ekstraordinære generalforsamling bliver lagt samtidig, da vi skal have et stort fremmøde på generalforsamlingen for at få nogle vigtige vedtægtsændringer vedtaget.

Klubturen i foråret er aflyst

Vores forårsklubtur til Venø i starten af maj bliver aflyst pga. sandsynligheden for, at Covid-19 situationen fortsætter. I kan til gengæld se frem til efterårsklubturen til Bork d. 25.-27. september. Sæt X i kalenderen allerede nu ! 

Ingen træningsaktiviteter foreløbig – men flere tilbud kommer

Træningsaktiviteterne (torsdagstræning, juniortræning og begynderhold) er udskudt på ubestemt tid, men genoptages så snart der ses mulighed for, at vi må forsamles igen. Som kompensation for de manglende træningsaktiviteter i foråret vil bestyrelsen bestræbe sig på at få oprettet ekstra træningstilbud i forårssæsonen.

 

Med blæsende surferhilsen
Bestyrelsen