Bestyrelsen 2020

 

Formand

Lene Kruse Kessler

Opgaver:  Klublivsudvalg   (klubture, fester mv.)

Email:   aawk.surf@gmail.com

Næstformand

Allan Stoltenborg

Opgaver:  Klublivsudvalg   (klubture, fester mv.)

Email:   aawk.surf@gmail.com

Kasserer

Jeppe Lejmand Skafsgaard

Email:   aawk.surf@gmail.com

Sekretær

Veronika Perko

Opgaver:  Driftsudvalg

Email:   aawk.surf@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Allan Tambo Christiansen

Opgaver:  Sejladsudvalg

Email:   aawk.surf@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Holger Bjørnlund

Opgaver:  Sikkerhedsudvalg , SUP ansvarlig

Email:   aawk.surf@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Johnny Lillelund

Opgaver:  Sejladsudvalg

Email:   aawk.surf@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Morten Buch

Opgaver:  Driftsudvalg , Bådansvarlig

Email:   aawk.surf@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Troels Timann Esmarch

Opgaver:  Sikkerhedsudvalg , Driftsudvalg

Email:   aawk.surf@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Mogens Sejer Iversen

Opgaver:  Sikkerhedsudvalg , Grejboks udlejning

Email:   aawk.surf@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Carsten Høy Gram

Opgaver:  Driftsudvalg , Klubhus nøglekort , Webmaster , Medlemsdatabase

Email:   aawk.surf@gmail.com