Opdatering fra Bestyrelsen

Kære alle,

Her kommer en opdatering på Covid-19-situationen, standerhejsning, den ekstraordinære generalforsamling, klubturen, træningsaktiviteter.

Sidste nyt (14.juli-2020):

Der er ikke så meget nyt siden sidste opdatering.

Klubbens SUP'er er efterhånden ret slidte og ødelagte, så de er sendt til reparation, og vi indkøber nye solide pagajer. Det er derfor ikke muligt at benytte SUP'erne i sommerferien, desværre.

Efter ferien starter vi op igen torsdag d.13. august med en meget forsinket standerhejsning, en kortvarig ekstraordinær Generalforsamling, hvor der skal stemmes om nogle vedtægtsændringer, og så er Grillmestrene på banen igen. Desuden håber vi på, at klubhuset igen kan åbnes hver dag, så vi kan få vores surfer-liv tilbage. De omtalte vedtægtsændringer vil blive sendt ud til alle medlemmer ca. 14 dage før, end der skal stemmes om dem !

Blæsende hilsner og god sommerferie…

Sidste nyt (12.juni-2020):

Vores forårssæson kører på sidste vers, og der er nu kun 2 torsdage tilbage, inden træningsholdene tager en sommerferie pause.

Det har mildest talt været en atypisk forårssæson, pga. Covid-19 og alle de restriktioner det har medført, hvilket har hæmmet en stor del af det sociale fællesskab i ÅWK. Det forsøger vi nu at rette op på inden sommerferien, da vi holder klubhuset åbent de næste 2 torsdage, inkl. vores fantastiske grillmestre, der vil jonglere med bøffer og pølser, og alt det andet lækre mad de nu kan fremtrylle. Husk afstandsreglerne og at der stadig er et forsamlingsforbud på maks. 50 personer at tage hensyn til !

For at åbne klubhuset på hverdags basis, skal vi stadig overholde en masse rengørings- og afspritningsregler, og Bestyrelsen har vurderet, at vi ikke har mandskab til det på denne side af sommerferien.

Men fortvivl ikke….vi starter op igen torsdag d.13. august med en meget forsinket standerhejsning, en kortvarig ekstraordinær Generalforsamling, hvor der skal stemmes om nogle vedtægtsændringer. Desuden håber vi på, at klubhuset igen kan åbnes hver dag, så vi kan få vores surfer-liv tilbage. De omtalte vedtægtsændringer vil blive sendt ud til alle medlemmer ca. 14 dage før, end der skal stemmes om dem !

Blæsende hilsner og vel mødt på torsdag til ÅWK hygge…

Sidste nyt (2.juni-2020):

Covid19. Hold afstand... og hold ud !
Vi har drøftet retningslinjer for åbning af klubhuset. Vi følger stadig Dansk Sejlunions retningslinjer og indskærper at klubhuset ikke må benyttes. Kun trænerne må gå ind for at hente nøglerne til båd og grej.
Vi følger udviklingen tæt og melder ud igen, når der er nyt fra myndighederne og Dansk Sejlunion.

Sidste nyt (7.maj-2020):

Nu da solen er begyndt at skinne over Åkrogen, kommer der naturligvis mange ÅWK medlemmer og strandgæster på arealerne omkring vores aflåste klubhus.
Desværre er der stadig forsamlingsforbud på max. 10 personer og det antal, når vi hurtigt op på omkring klubhuset eller på stranden.

Derfor beder Bestyrelsen nu ÅWKs medlemmer om at overholde følgende:

- Lad være med at rigge op på græsarealet inde i selve gården, da dette område pt er forbeholdt gående personer ml. parkeringsplads og stranden.
Benyt istedet græsarealet på sydsiden af klubhuset, eller rig op på selve stranden i god afstand til andre strandgæster.

- Er der træningsaktiviteter i gang på stranden og i vandet, så hold god afstand til disse træningshold.
Launch fra et egnet sted længere nede ad stranden og lad være med at sejle ind i mellem træningsdeltagerne.

Politiet har jævnligt patruljer ude i området omkring Åkrogen, og specielt på solrige dage er der mange andre strandgæster at tage hensyn til.
Det er udelukkende Politiets vurdering der gælder m.h.t. uddeling af bøder, og det koster 2500 kr. hvis man overtræder forsamlingsforbuddet.

Det skal i den forbindelse nævnes, at ÅWK IKKE hæfter for medlemmernes eventuelle bøder, hvad enten de deltager på træningshold eller blot selv surfer !

Det kan sagtens lade sig gøre at surfe ved Åkrogen, blot man orienterer sig og tænker sig om.

Vi håber naturligvis meget på at regeringen åbner mere op, så vi snart kan få gang i det sociale liv igen på Åkrogen !

Sidste nyt (28.april-2020):

Torsdag d.30. april starter ÅWK's Junior- og Letøvet træningshold. Alle medlemmer har modtaget en mail der bl.a. beskriver under hvilke forhold træningen vil foregå. Klubhuset og vores grill vil stadig være lukket, så vi undgår mindst mulig nærkontakt med hinanden. Du kan læse meget mere i den udsendte medlemsmail !

Forårets Begyndertræningshold er nu blevet annonceret, og der er åbnet for tilmelding.

Klubhuset lukker

Som følge af regeringens seneste udmelding vil klubhuset blive aflåst fra og med fredag d. 20. marts kl. 19.00 og frem til krisen er overstået. Det vil sige, du ikke kan komme ind i klubben og klæde om eller drikke kaffe. Så har du et par sure underbukser liggende i omklædningsrummet eller andre ting i klubhuset, så er det med at komme afsted inden vi lukker huset !

Standerhejsning og ekstraordinær generalforsamling udskudt

Standerhejsningen og den ekstraordinære generalforsamling er udskudt på ubestemt tid. I vil få indbydelse til standerhejsning og generalforsamling, så snart der ses mulighed for, at vi må forsamles igen. Det kan ske, at standerhejsningen og den ekstraordinære generalforsamling bliver lagt samtidig, da vi skal have et stort fremmøde på generalforsamlingen for at få nogle vigtige vedtægtsændringer vedtaget.

Klubturen i foråret er aflyst

Vores forårsklubtur til Venø i starten af maj bliver aflyst pga. sandsynligheden for, at Covid-19 situationen fortsætter. I kan til gengæld se frem til efterårsklubturen til Bork d. 25.-27. september. Sæt X i kalenderen allerede nu !

Ingen træningsaktiviteter foreløbig – men flere tilbud kommer

Træningsaktiviteterne (torsdagstræning, juniortræning og begynderhold) er udskudt på ubestemt tid, men genoptages så snart der ses mulighed for, at vi må forsamles igen. Som kompensation for de manglende træningsaktiviteter i foråret vil Bestyrelsen bestræbe sig på at få oprettet ekstra træningstilbud i forårssæsonen.

Med blæsende surferhilsen

Bestyrelsen