Lej en grejboks

Som medlem i ÅWK er det muligt at leje en grejboks til opbevaring af sit udstyr.

Boksene har et cirka-mål på 300 x 102-110 x 65-70 cm ( L x B x H ).

Skydedør

Når du lejer en grejboks, får du en nøgle til skydedøren. Hver dør har en fælles lås, og den enkelte grejboks låses med din egen personlige hængelås. Dette sikrer at et din grejboks aldrig står åben, selvom andre medlemmer har åbnet den ydre skydedør. Du skal selv sørge for hængelås til din grejboks.

Forsikring

Du skal selv sørge for, at dit surfgrej er dækket igennem din egen tyveri/indboforsikring. For at et forsikringsselskab evt. vil dække dit surfgrej, skal det normalt være låst inde på forsvarlig vis med en forsikringsgodkendt lås. Det er altså op til dig selv at sørge for at dine forsikringsforhold er i orden, samt at den hængelås du bruger er godkendt af dit forsikringsselskab.

Indretning

Det er tilladt at indrette sin grejboks med hylder. Andre grejboksmodificeringer skal godkendes af den siddende bestyrelse. Boksen skal altid bringes tilbage til oprindelig stand, når lejen ophører.

Pris

Leje af grejboks                                   : 1000 kr.

Depositum for nøgle til skydedør  :   500 kr.   (hele beløbet refunderes ved aflevering af nøgle)

Lejen gælder for en hel sæson, som starter 1. april og løber til 31. marts året efter.
Ved indmeldelse efter 1. august reduceres kontingent med 50%.

Alle beløb indbetales via MobilePay:

MobilePay nr. :  440330

eller på ÅWK’s bankkonto som er:

Bank         :    Sydbank
Reg.nr.      :    7110
Kontonr.    :    1134113

Husk altid at skrive hvad beløbet dækker i kommentar feltet.

N.B: Lejen af grejboksen refunderes IKKE efter indbetaling!

Kontakt

Hvis du er interesseret i at leje en grejboks, så send en mail til Mogens Sejer på aawk.surf@gmail.com. Hvis ikke der er en ledig boks, vil du blive sat på ventelisten.

Det er kun muligt for medlemmer af Århus Windsurfing Klub at leje en grejboks og stå på venteslisten!

Du kan se løbende status på grejbokse og venteliste herunder.